:
Budaya Madrasah


Budaya yang diamalkan Di Madrasah:

Memberi salam 

Bersalaman sesama murid dan guru 

Ucapan yang bertatasusila 

Menjaga kebersihan 

Menyayangi harta benda 

Hormat-menghormati AMALAN-AMALAN HARIAN 

Membaca dan menghafaz Al-Qur'an 

Solat Sunat Dhuha 

Solat Sunat Hajat 

Puasa Sunat 

Solat-Solat Sunat 

Zikir-zikir yang ma'thur