:
Jemaah Pengurus Sekolah


Pengerusi : Dr. Ahmad Abdul Majid 

Naib Pengerusi : Ustaz Zayd Zhari

Setiausaha : Ustaz Mohammad Fadzil Alias 

Pen. Setiausaha : Encik Muhammad Fakhrul Amiruddin Hamdan

Bendahari : Puan Hdariyani Kampun

Ahli-Ahli : 
1) Prof. Dr. Kamarulazizi Ibrahim 

2) Haji Muhamad Zaki Rafaie
3) Dr. Faridah Che Hashim
4) Dr. Shereeza Muhamad Saniff
5) Encik Muttaqeen Mustafa
6) Lef. Kol (B). Haji Aznan Aizoddien
7) Ustaz Mahamad Aziz Abdullah
8) Ustaz Ahmad Murshid Mansor
9) Encik Suhaidi Abdullah