:
VISI DAN MISI


Institut pendidikan yang unik, cemerlang dan terbilang.

Menyediakan pendidikan bersepadu di peringkat rendah.

Melaksanakan tarbiyah yang lengkap dan seimbang di antara pendidikan rohani, emosi, jasmani, dan aqli ke arah pembinaan generasi yang bertaqwa, berketrampilan, relevan dan komited.

Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi rohani, intelek, dan jasmani seperti yang dianjurkan oleh Islam.

Melahirkan masyarakat sekolah yang penyayang, berfikiran positif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan nilai agama.

Melahirkan peringkat pelajar yang bakal menuju ke alam mukallaf dengan iman, adab, dan ilmu yang membentuk peribadi muslim sejati serta mampu menghadapi kehidupan yang lebih mencabar.