Piagam

  • PDF

Kami komited untuk menyediakan dan memberikan pendidikan yang terbaik samada dalam kontek kecemerlangan pembinaan sahsiah atau kecemerlangan akademik bagi memenuhi matlamat pembentukan insan soleh maka kami bersedia untuk:

  •  Melaksanakan pendidikan berhikmah, penyayang dan professional dengan semua pihak. 
  • Bersikap terbuka dalam menerima segala pandangan yang membina.  
  • Menelusuri segala aspek pengurusan institusi atas landasan Islam yang syumul.
You are here: Profail Piagam